• Varför måste rullformningslinjerna vara stora och dyra?

Det vet inte vi heller.

Därför utvecklade vi något helt nytt. Vi tävlar inte med mängden järn utan vi utvecklade ett nytt och lättare sätt att tillverka rullformningslinjer. Vi kompromissar inte på kvalitet, snabbheten och effektiviteten alls. Till listan satte vi ännu till lätthet, en liten storlek, till och med rörlighet och förstås ett förmånligt pris.
Vår teknik går inte att tillämpa på precis allt. Men på smala produkter är den överlägsen. Vi kallar våra linjer för Compact Line eftersom det är just vad de är: Små, flexibla och förmånliga. De är så bra att beslöt oss för att patentera teknologin.

Compact Line.

Compact Line tekniken

Vi ändrade på tankesättet totalt: Inga mer standardkonstruktioner som ställs in för hand. Varje linje är nu en enhet som tillverkas med verktygsmaskinernas noggrannhet från början till slut.

Kvaliteten föds på planeringsbordet

Rullbockens böjningsgeometri planeras med Copra-programmet. Som hjälp används FEM-uttänjningsanalysverktyget och som resultat fås en s.k. böjningsschema. Med hjälp av den avbildas böjningen i rullbocken väldigt noggrant steg för steg. Varje mått och form förs över till CAD filer.

Noggrannheten bevaras i tillverkningskedjan

Förutom rullorna tillverkas också stommar och andra delar med verktygsmaskinerna i enlighet med CAD – filerna. Alla delar passar direkt på sina rätta platser. Tack vare detta är det väldigt få saker som behöver justeras på linjerna. Det tyder på pålitlighet, kvalitet och också förmånligt pris.

Stadig konstruktion i rullbocken

Axlarna är fasta och rullorna rullar på lager. Varje axelpar bildar en ring, i vilken formningskrafterna hålls. Axlarnas fastsättning är excentrisk. Genom att vrida på den ställer man in rullmellanrummen med stor noggrannhet. Den hålls också på plats. Rullbockens geometri blir exakt enligt böjningsschemat.

Stommarna görs färdiga på en gång

Stommarna tillverkas av stålskivor genom att bearbeta dem med stor noggrannhet. Det är möjligt för ingen formningskraft överförs till dem. Varje form är exakt på samma plats som i böjningsschemat. Noggrannheten bevaras också i hård användning. Det syns i kvaliteten på slutprodukten. Och då allt görs ordentligt på en gång, så syns det också i priset.

Förhoppningsvis väckte detta Ert intresse och Ni vill bekanta er mera med oss. Vi berättar gärna mera. Ta kontakt och begär om mer information